2018

Det har vært lavkonjunktur noen år og vi har skalert ned driften betydelig. I mars 2018 flytter Embla fra Fredericiaveien 39 til Nordmørsveien 54. Vi har nå riktig størrelse på kontorlokalene i forhold til vår bemanning. Nå står vi rustet for fremtiden igjen. Utviklingsavdeling har gjort ferdig rammeverket for programmet som skal erstatte Nutshell. Nå er vi godt i gang med den store programmeringsjobben. Det vil nok ta minst et par år før vi er ferdig.

2015

Embla innleder året med å styrke både driftsavdeling med én person og utviklingsavdeling med én person. Vi oppgraderer også våre lokaler og lanserer flere nye produkter og tjenester.

2012

Embla starter 2012 med 7 ansatte. Vi endrer mye på Emblagruppen og rendyrker nå fagområdene infrastruktur/drift, implementering, kundesupport, utvikling/programmering og nettsky tjenester. Iløpet av året blir vi godkjent som lærlingsbedrift i samarbeid med Møre og Romsdal fylke, og starter med å ta inn lærlinger. Vi styrker utviklingsavdelingen med en person med lang fartstid innen faget.

2000

Embla investerer stort i utvikling av kommersiell programvare gjennom OFU-kontrakt. Resultatet blir Nutshell.

1998

Etter noen år er det åpenbart at Randi og Olav sin kompetanse er det beste satsingsområdet for firmaet. Plotting blir avviklet som tjeneste og utvikling og driftsstøtte blir prioritert.

1992

Embla sin historie starter i 1992. Randi Lied og Olav Gikling starter opp firmaet Graftek AS for å plotte store foto/illustrasjoner på spesialiserte plottere. På grunn av Randi og Olav sin bakgrunn og kompetanse innen henholdsvis programutviking og datateknologi er det raskt flere firma i Kristiansund som oppdager dette og ønsker deres hjelp.