Embla Sikkerhetstest

Hvorfor utføre en sikkerhetstest? Utnyttelse av sårbare datasystemer er en av de mest populære angrepsteknikker benyttet av «hackere». Mange norske bedrifter velger å ikke investere i god informasjonssikkerhet fordi de har en oppfatning av at virksomheten ikke er et attraktivt mål for trusselaktører.

Embla samarbeider med eksperter på sikkerhet og kan tilby profesjonelle rapporter etter standard priser. Sikkerhetstesten avdekker svakheter, sett fra en hacker, mot bedriftens nett for å kartlegge om din bedrift er et mål for hackerangrep . Rapporten som dere får (en risikoanalyse) vil gi en detaljert oversikt over sårbarheter som blir funnet.

Hva er Sikkerhetstest?

Sikkerhetstesten er en analyse av teknologiske sårbarheter i selskapets eksterne infrastruktur (brannmur, DNS og eksternt nettsted), samt en vurdering av medarbeideres kompetansenivå innen informasjonssikkerhet basert på resultater fra et simulert phishing-angrep. Det er dessverre altfor vanlig at selv store selskaper har sårbarheter i brannmur, DNS, og selskapets nettsted – sårbarheter som kan utgjøre en betydelig risiko, uten at bedriften selv er klar over disse. Likeledes utgjør phishing-angrep en stor risiko for bedrifter, og brukes ofte for å stjele brukerdata, så som påloggingsinformasjon og kredittkortnummer. Phishing-angrep oppstår når en angriper utgir seg for å være en pålitelig aktør, og lurer et offer til å åpne en e-post, en direktemelding eller en tekstmelding. Phishing-angrepet som gjennomføres av vår samarbeidspartner vil søke å innhente brukernavn/passord informasjon fra medarbeidere i bedriften. Ved å vite mer om risiko er du bedre rustet til å avgjøre hva du skal gjøre med opplysningene. Du kan akseptere risikoen, eller velge å forbedre databeskyttelsen.