Embla Servicesjekk

Embla har utarbeidet en omfattende sjekkliste over typiske ting som daglig IT-arbeid lett kan se seg blind på.

Sjekklisten omfatter bl.a. firmware-oppdateringer på servere og brannmurer, rydding i kabling, rengjøring etc. Vi anbefaler en til fire servicesjekker pr. år.

Vår sjekkliste gjennomgås og det som kan oppgraderes eller ryddes uten videre utføres. Eventuelle ting som må tas etter nærmere planlegging og avtale blir notert og gjort på passende tidspunkt. Dokumentasjon blir oppdatert. Første gangs servicesjekk blir naturlignok mer omfattende enn de påfølgende.

Embla Servicesjekk vil medføre at ingenting går i glemmeboken og at alt anbefalt vedlikehold blir utført til rett tid.