Personvernregler
Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For jobbsøkere kan fødselsdato lagres. For å ha mulighet til å drifte servere og datautstyr lagrer vi også IP-adresser, brukernavn og passord.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtaler, serviceavtaler etc. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens Art 6 (b). Til våre kunder med service- og supportavtaler blir det sendt epost for å gi deg informasjon, tilbud og service. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (b). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ønske om å motta nyhetsbrev og lignende. Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp eller dine service- og supportavtaler.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Generelt vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Nødvendige opplysninger kan bli oppgitt til våre samarbeidspartnere dersom du som kunde ønsker bistand til å løse dataproblemer eller i forbindelse med frakt av varer direkte til deg.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp eller avtaler med oss lagres i vårt aktive kunderegister. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i inntil 5 år i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse:

personvern@embla.net

Embla AS
Nordmørsveien 54
N – 6517 Kristiansund N