Embla Flex

Embla Flex er en avtale du tegner med oss for enklest mulig å håndtere månedsbaserte tjenester og lisenser.

Det er flere tjenester du kan velge å ta med i Embla Flex. Her er hva du kan velge blant:

  • Microsoft 365 planer – de fleste planer fra Microsoft
  • Microsoft 365 programvarelisenser – for eksempel Visio eller Project
  • Embla Service Online – Standard og Server
  • Embla Backup

Den store fordelen er at alt er svært fleksibelt. Du kan for eksempel endre lisenstype og antall fra måned til måned. Nå blir det svært enkelt og mye rimeligere når behovene i organisasjonen endrer seg. Om du trenger en sommervikar kan du få tilgang til Microsoft 365 lisens på svært kort tid og du trenger ikke betale mer enn de månedene lisensen er i bruk. Dette i motsetning til årsbaserte lisenser fra Microsoft. I Embla Flex løper alle lisenser og tjenester uavbrutt til du selv velger å endre dem og du slipper å manuelt fornye disse.