Embla lift & shift

Embla gjør det enkelt for deg å flytte til skyen.

Uten kostnader for deg kan vi foreta evaluering av hvilke tjenester det er fornuftig å flytte til skyen. Videre gir vi deg en plan for migrering og dessuten en analyse av kostnadseffektivitet og total eierskapskostnad.

Du får en fast pris på migrering til sky.

Embla tilbyr også drift av både skyløsninger, hybride og lokale løsninger. Vi kan tilby 24/7 Service Desk for Azure og Office 365 med SLA ned til 15 minutter. Ingen jobb er for stor eller for liten for oss da vi har solide forbindelser og høy kompetanse.

Ta kontakt med Embla for uforpliktende prat og tilbud.