1992

Embla sin historie starter i 1992. Randi Lied og Olav Gikling starter opp firmaet Graftek AS for å plotte store foto/illustrasjoner på spesialiserte plottere. På grunn av Randi og Olav sin bakgrunn og kompetanse innen henholdsvis programutviking og datateknologi er det raskt flere firma i Kristiansund som oppdager dette og ønsker deres hjelp.