1998

Etter noen år er det åpenbart at Randi og Olav sin kompetanse er det beste satsingsområdet for firmaet. Plotting blir avviklet som tjeneste og utvikling og driftsstøtte blir prioritert.