Panda Adaptive Defense 360

Nettkriminalitet er rett og slett blitt for lønnsomt, fristende og enkelt å holde på med.

Eksplosjonen i nye unike datatrusler kommer samtidig som regler rundt personvern blir strengere. Samlet gjør dette at det kreves stadig mer og mer av bedrifter når det gjelder datasikkerhet. Tradisjonelle løsninger, som antivirus, klarer ikke å henge med lenger. Utfordringen er for omfattende. En sikkerhetsløsning må løse flere problemstillinger enn tidligere. 

  • Hvordan beskytte data mot nye virus eller angrepsmetoder vi ikke vet om enda?
  • Hvordan følge med på og forhindre legitime programmer og prosesser fra å bli utnyttet til vinningsforbrytelser, ressurstyveri eller datalekkasjer?
  • Hva om det er sikkerhetshuller i utdatert programvare eller operativsystem? Hvordan tettes de, og hvordan varsle om potensielle sikkerhetsrisikoer?
  • Hvordan tar man høyde for den menneskelige faktoren, slik at selv om en bruker gjør feil, så går det ikke utover hele organisasjonen?

Adaptive Defense 360 fra Panda Security er svaret.