Microsoft Teams

Forenkler samhandling om prosjekter blant brukere i organisasjonen.

Med Microsoft Teams får du som navnet tilsier en samhandlingsløsning for en gruppe som jobber med prosjekter. I et «Team» kan du samle alle ressurser som er relatert til prosjektet og/eller gruppen. Det kan være dokumenter, notater, koblinger, chat’er, møtereferater etc.