Prosjektering av møterom

Moderne tids arbeidsmønster krever god samhandling. Samhandling må kunne skje uten geografiske hindringer og med færrest mulig teknologiske barrierer.

Mange års arbeid fra både mindre og større kunder som utstyrsleverandør, drift og support har gitt oss god erfaring. Ta kontakt med oss for forslag til løsning spesialtilpasset ditt firma og ditt møterom.