Embla sin historie startet i 1992. Randi Lied og Olav Gikling startet opp firma Graftek AS for å plotte store foto/illustrasjoner på spesialiserte plottere. På grunn av Randi og Olav sin bakgrunn og kompetanse innen henholdsvis programutviking og datateknologi var det raskt flere firmaer i Kristiansund som oppdaget dette og ønsket deres hjelp.

1998

Etter noen år var det åpenbart at det var her satsningsområdet måtte bli – plotting ble avviklet som tjeneste og utvikling og driftsstøtte ble satset på. I 1998 byttet vi navn til Embla AS. Stort sett har firmaets størrelse i antall ansatte variert noe i takt med aktivitet generelt  i regionen.

Embla investerte stort i utvikling av kommersiell programvare gjennom OFU-kontrakt. Resultatet ble Nutshell (trykk årstallet for å lese mer).

2012

Embla startet 2012 med 7 ansatte. Vi har nå endret mye på Emblagruppen og rendyrker nå fagområdene infrastruktur/drift, implementering, kundesupport, utvikling/programmering og nettsky tjenester. Iløpet av året så blir vi godkjent som lærlingsbedrift i samarbeid med Møre og Romsdal fylke, og starter med å ta inn lærlinger. Vi styrker utviklingsavdelingen med en person med lang fartstid innen faget.

2013

I 2013 tok vi inn en person til fra videregående skole som studerer IT. Dette for å ta et samfunnsansvar, samt få en høyere IT-kompetanse blant elever som går IT-linjen på videregående skoler i kommunen. Infrastruktur/drifts avdelingen ble betydelig styrket når vi fikk inn Elisabeth. Elisabeth har mastergrad i IT og også en solid erfaring inne bransjen. Dette året så øker vi også tilstedeværelse på Shell Nyhamna og Shell Råket med 2 personer fast på hver site.

2014

Embla AS er nå 11 ansatte. Øyvind Taknæs er daglig leder og Randi Lied er salgssjef for utviklingsavdelingen. Arne Ingebrigtsen er styreleder. I januar så åpnet vi et avdelingskontor i Oslo som Randi har ansvaret for. Embla er et veletablert firma som har mange kunder, store som små. Vi har kompetansen du trenger for å bedre din bedrifts lønnsomhet gjennom tidsbesparende IT løsninger. Snakk med oss i dag på telefon 71 58 47 88.

2015

Embla har innledet året med å styrke både driftsavdeling med én person og utviklingsavdeling med én person. Vi har også oppgradert våre lokaler og lansert flere nye produkter og tjenester.