Embla sentralbord kan nåes på telefon 71 58 47 88 eller epost firmapost@embla.net

Vår adresse er:
Fredericiaveien 39
6514 Kristiansund

Navn Epostadresse Telefon
Claus Lied claus.lied@embla.net 95728217
Karin Lied karin.lied@embla.net 47810255
Olav Gikling olav.gikling@embla.net 90162445
Randi Lied randi.lied@embla.net 91543053
Ronny B. Sivertsen ronny.sivertsen@embla.net 97167998
Torbjørn Takle Thomassen torbjorn@embla.net 98025143
Øyvind Hoksnes oyvind.hoksnes@embla.net 48020636
Dag Erik Henriksen dagerik@embla.net 99622088
Øystein Rødal oystein@embla.net 99331270